Vertrouwens Contact Persoon

Als volleybalvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Binnen Kidang is Esther Hegeman vertrouwenscontactpersoon. Esther is eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt onder andere verstaan:
• Verbale agressie/intimidatie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
• Fysieke agressie/intimidatie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
• Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
• Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen/grappen maken, aanranding en verkrachting);
• Discriminatie (bijvoorbeeld op grond van levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur).

Esther is toegankelijk voor iedereen; sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuursleden, etc.

Zit je ergens mee? Schroom niet en neem gerust contact op met Esther! Zij zal jouw verhaal 100% vertrouwelijk houden in verband met zijn geheimhoudingsplicht.

Je kunt Esther bereiken via vcp@kidang.nl.