Contributie

Volleybalvereniging Kidang heeft een contributie die is gebaseerd op leeftijd en op de soort activiteit die je doet. Jaarlijks wordt in de Algemene Leden Vergadering de contributie vastgesteld voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor de verschillende activiteiten.

De visie van de vereniging is dat iedereen die dat wil, lid moet kunnen worden van Kidang. Hierbij mag de contributie nooit doorslaggevend zijn om dit mogelijk te maken. Ons uitgangspunt is dat iedereen die lid is contributie betaalt, en in die gevallen waarin dat een probleem is, gaan wij dit afhankelijk van de situatie oplossen.

Voor het seizoen 2023-2024 zijn de Kidang contributies als volgt vastgesteld:

Vereniging Contributie

CategorieLeeftijdJaarKwartaalOpmerkingen
RecreantenAlle leeftijden€ 188,50€ 47,13
Senioren18 jaar of ouder op peildatum 1 oktober.€ 317,50€ 79,38
A- JeugdOuder dan 15 jaar op peildatum 1 oktober en jonger dan 18 jaar.€ 225,50€56,38
B- JeugdOuder dan 13 jaar op peildatum 1 oktober en jonger dan 16 jaar.€ 193,50€ 48,38
C- JeugdOuder dan 11 jaar op peildatum 1 oktober en jonger dan 14 jaar.€ 193,50€ 48,38
CMV JeugdJonger dan 12 jaar op peildatum 1 oktober.€ 175,64€ 43,90

De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd van het door het lid opgegeven rekeningnummer. De momenten van incasso worden aangekondigd in onze nieuwsbrief.

Volleybal Bond

Naast contributie aan de vereniging is er ook sprake van een contributie aan de NEVOBO (Nederlandse Volleybal Bond).

Elk lid van de NEVOBO betaalt € 17,50 per seizoen om lid te zijn inclusief een stimuleringsbijdrage. Dit bedrag is opgenomen in onderstaand competitiegeld.

Competitie

Elk lid dat ook competitie speelt, is per seizoen een bedrag verschuldigd hiervoor, wat wij doorbetalen aan de Volleybalbond. De zogenaamde teamgelden worden per seizoen door de NEVOBO per regio vastgesteld.

Wij gaan uit van een solidariteitsprincipe en stellen één keer per seizoen vast wat het totaalbedrag aan teamgelden is voor een bepaald seizoen en slaan dit om per spelend lid. Meetmoment om het bedrag te bepalen is september, en geldt dan voor dat seizoen. Wij doen dit per leeftijdsgroep: Senioren, ABC jeugd en CMV jeugd.

Competitiegeld

CategorieLeeftijdJaarKwartaalOpmerkingen
RecreantenAlle leeftijden€ 0,00€ 0,00
Senioren18 jaar of ouder op peildatum 1 oktober.€ 109,00€ 27,25
A- JeugdOuder dan 15 jaar op peildatum 1 oktober en jonger dan 18 jaar.€ 100,00€ 25,00
B- JeugdOuder dan 13 jaar op peildatum 1 oktober en jonger dan 16 jaar.€ 100,00€ 25,00
C- JeugdOuder dan 11 jaar op peildatum 1 oktober en jonger dan 14 jaar.€ 100,00€ 25,00
CMV JeugdJonger dan 12 jaar op peildatum 1 oktober.€ 75,00€ 18,75

Kleding

Bij Kidang is de kleding voor alle leden, behalve de CMV, een eigen aanschaf. Voorgeschreven kleding is aan te schaffen door aankoop in een daarvoor aangewezen sportzaak of door overname van een stoppende speler.

Voor CMV volleyballers is de vereniging verantwoordelijk voor aanschaf en beheer van kleding. Hiervoor wordt aan het lid een bijdrage in de kosten gevraagd. Het bedrag voor kleding van CMV volleyballers is voor het seizoen 2023-2024 vastgesteld op € 10,60 per lid per seizoen, en wordt per kwartaal (€ 2,65) met de contributie in rekening gebracht.

Ga naar de pagina clubkleding voor meer informatie.