Bestuur

Het bestuur van Kidang wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Op 21 september 2022 heeft de vergadering ingestemd met de benoeming van een drietal nieuwe bestuursleden. Het bestuur van Kidang bestaat nu uit 8 personen en 1 vacature.

Portefeuilleverdeling bestuur Kidang

Voorzitter - Jacques Arends: Vrijwilligers, coördineren bestuur, inwerken Denktank, externe contacten, post, vcp.
Penningmeester - Maarten Funk: Financiële administratie, ledenadministratie, contracten leveranciers, sponsoring, inhuur & Vriendenloterij.
Secretarissen - Reinier de Man: Secretariaat, Vergaderingen, correspondentie & AVG.
Bestuurslid - Jeltje Hendriks: Volleybalzaken: competitie, arbitrage, materiaal, opleiden scheidsrechters & kleding.
Bestuurslid - Frederieke Doorn: Volleybalzaken: competitie, arbitrage, materiaal, opleiden scheidsrechters & kleding.
Bestuurslid - Wieteke Lamers - van Rossum: Communicatie, PR & website.
Bestuurslid - Dolly Slinkman: Jeugdzaken
Bestuurslid: Nikkie Arends Activiteiten
Coördinator Technische Zaken - VACATURE: Teams, trainers, trainingen & opleidingen.