Bestuur

Het bestuur van Kidang wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur van Kidang bestaat nu uit 6 personen en 3 vacatures. Heb jij interesse in één van de beschikbare functies? Laat het ons weten via bestuur@kidang.nl.

Portefeuilleverdeling bestuur Kidang

Voorzitter - VACATURE: Vrijwilligers, coördineren bestuur, inwerken Denktank, externe contacten, post, vcp.
Penningmeester - Maarten Funk: Financiële administratie, ledenadministratie, contracten leveranciers, sponsoring, inhuur & Vriendenloterij.
Secretarissen - VACATURE: Secretariaat, Vergaderingen, correspondentie & AVG.
Bestuurslid - Jeltje Hendriks: Volleybalzaken: competitie, arbitrage, materiaal, opleiden scheidsrechters & kleding.
Bestuurslid - Frederieke Doorn: Volleybalzaken: competitie, arbitrage, materiaal, opleiden scheidsrechters & kleding.
Bestuurslid - Wieteke Lamers - van Rossum: Communicatie, PR & website.
Bestuurslid - Dolly Slinkman: Jeugdzaken
Bestuurslid: Nikkie Arends Activiteiten
Coördinator Technische Zaken - VACATURE: Teams, trainers, trainingen & opleidingen.