Bestuur

Het bestuur van Kidang wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Op 22 januari 2020 heeft de vergadering ingestemd met de benoeming van een viertal nieuwe bestuursleden. Het bestuur van Kidang bestaat nu uit 6 personen en 1 vacature.

Portefeuilleverdeling bestuur Kidang

Voorzitter - Jacques Arends: Vrijwilligers, coördineren bestuur, inwerken Denktank, externe contacten, post, vcp.
Penningmeester - André van Swelm: Financiële administratie, ledenadministratie, contracten leveranciers, sponsoring, inhuur & Vriendenloterij.
Secretaris - Claudia van Ooijen: Vergaderingen, correspondentie & AVG.
Bestuurslid - Reinier de Man: Volleybal: competitie, arbitrage, materiaal, opleiden scheidsrechters & kleding.
Bestuurslid - Marcella Hendriksen-Leijgraaf: Communicatie, PR & website.
Coördinator Technische Zaken - Frank Denkers: Teams, trainers, trainingen & opleidingen.
Vacature: Activiteiten