Statuten en Huishoudelijk reglement

De Statuten van de vereniging bevatten de basisregels voor de vereniging. De statuten zijn bij de notaris vastgelegd.

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Hierin hebben we o.a. afspraken, regels en richtlijnen en de taken en bevoegdheden van bestuursleden vastgelegd.

De statuten kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.

Hier kunt u het Huishoudelijk reglement van Volleybalvereniging Kidang inzien.

En hier kunt u de Statuten van Volleybalvereniging Kidang bekijken.