Bestuur

Het bestuur van Kidang wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Op dit moment bestaat het bestuur van Kidang uit 6 personen.

Samenstelling bestuur van Kidang seizoen 2017 – 2018

Vacature Voorzitter voorzitter@kidang.nl
Carola Seubers Secretaris secretariaat@kidang.nl
André van Swelm Penningmeester penningmeester@kidang.nl
Vacature Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretariaat@kidang.nl
Ellie Peek Jeugdcoördinator jeugd@kidang.nl
Frank Denkers Coördinator technische zaken tc@kidang.nl

Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven over de taken en verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen binnen het bestuur en de commissie die ze aansturen.